UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
Główna Wyniki Plan zadań Regulamin Terminarz Nagrody Materiały Forum Patroni Kontakt
Materiały dydaktyczne do konkursu "Aktywnie Po Zdrowie" w kategorii KLASA I

(aby pobrać wybrany materiał kliknij odpowiednią ikonkę lub nazwę materiału)
Nazwa:
PLAN REALIZACJI ZADAŃ KONKURSOWYCH
Opis:
Wyjaśnia krok po kroku, w jaki sposób szkoły mają uczestniczyć w konkursie. W skład etapu jesiennego wchodzą 3 bloki zadaniowe: 1. Zajęcia lekcyjne –2 godziny lekcyjne. 2. Konkursy – 3 rodzaje. 3. Forum Zdrowia dla Rodziców – dwa spotkania w czasie wywiadówek. Realizacja wszystkich zadań, potwierdzona raportami, jest podstawą ubiegania się o nagrody.
Nazwa:
SCENARIUSZ - DBAM O TO, CO JEM I JAK SPĘDZAM CZAS. MATERIAŁY DODATKOWE DO LEKCJI
Opis:
CEL: Pokazanie dzieciom zależności między sposobem odżywiania i aktywnością fizyczną, a stanem zdrowia i samopoczuciem. Zapoznanie dzieci z produktami służącymi zdrowiu i produktami niewskazanymi do spożycia. Do scenariusza dodano kartę pracy do lekcji oraz materiały do pobrania.
Nazwa:
SCENARIUSZ - STAWIAM NA ŚNIADANIE. MATERIAŁY DODATKOWE DO LEKCJI
Opis:
CEL: Uświadomienie dzieciom, że śniadanie jest podstawowym posiłkiem w ciągu dnia. Przekazanie wiedzy na temat zależności pomiędzy właściwym odżywianiem a osiąganiem sukcesów w szkole. Do scenariusza dodano kartę pracy do lekcji oraz materiały do pobrania.
Nazwa:
KONKURSY
Opis:
Poza zajęciami lekcyjnymi zaplanowano konkursy związane tematycznie z omawianymi na lekcjach zagadnieniami. W materiale przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzenia konkursu. Zadania konkursowe wykonywane są przez dzieci w grupach, w ramach samodzielnej pracy poza szkołą. Rezultaty omawiane są podczas lekcji, a wyniki wspólnej pracy przesyłane przez nauczyciela w formie opisanej. W etapie jesiennym przewidziane są 3 konkursy: 1. Najciekawszy plakat do hasła: „Dbam o zdrowie – dobrze się odżywiam i jestem aktywny”; 2. „Zdobywamy odznakę Super Kucharzyka za najlepszy zestaw na drugie śniadanie”; 3. „Strefa aktywności – najciekawsze propozycje zabaw na świeżym powietrzu”.
Nazwa:
FORUM ZDROWIA DLA RODZICÓW - BEZ ŚNIADANIA NIE MA NAUCZANIA
Opis:
Forum Zdrowia to zagadnienia, które powinny zostać przedstawione rodzicom na spotkaniu w czasie wywiadówki. Ulotki do przekazania rodzicom, omawiają problem powiązany wprost z tematami będącymi przedmiotem zajęć lekcyjnych dzieci. Wyjaśnienie dlaczego śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia i czym skutkuje brak porannej energii i składników odżywczych.
Nazwa:
FORUM ZDROWIA DLA RODZICÓW - DLACZEGO SPOSÓB ŻYWIENIA DZIECI JEST SPRAWĄ BARDZO WAŻNĄ?
Opis:
Forum Zdrowia to zagadnienia, które powinny zostać przedstawione rodzicom na spotkaniu w czasie wywiadówki. Ulotki do przekazania rodzicom, omawiają problem powiązany wprost z tematami będącymi przedmiotem zajęć lekcyjnych dzieci. Wyjaśnienie powodów, dlaczego zmiana nawyków żywieniowo-ruchowych jest bardzo istotna dla rozwoju dzieci.
Nazwa:
WYTYCZNE DO RAPORTÓW
Opis:
Realizacja każdego działania zakończona jest raportem opisującym pracę Zespołu Konkursowego. Sędziowie oceniać będą realizację poszczególnych zadań konkursu w oparciu o przesłany raport. Kluczową sprawą jest rzetelne przedstawienie zrealizowanych zadań, a nie objętość przysłanego do oceny raportu.
Nazwa:
PLAN REALIZACJI ZADAŃ KONKURSOWYCH
Opis:
Wyjaśnia krok po kroku, w jaki sposób szkoły mają uczestniczyć w konkursie. W skład etapu jesiennego wchodzą 3 bloki zadaniowe: 1. Zajęcia lekcyjne –2 godziny lekcyjne. 2. Konkursy – 3 rodzaje. 3. Forum Zdrowia dla Rodziców – jedno spotkanie w czasie wywiadówek. Realizacja wszystkich zadań, potwierdzona raportami, jest podstawą ubiegania się o nagrody.
Nazwa:
SCENARIUSZ - CUKIER? NIE DZIĘKUJĘ! MATERIAŁY DODATKOWE DO LEKCJI.
Opis:
CEL: Uświadomienie dzieciom, że jedzenie słodyczy prowadzi do otyłości oraz wywołuje wiele chorób. Uświadomienie dzieciom konieczności ograniczenia cukru i słodyczy w diecie. Zachęcenie uczniów do podjęcia decyzji o zmianie nawyków żywieniowych. Uczenie dzieci odpowiedzialności za swoje zdrowie. Do scenariusza dodano kartę pracy do lekcji oraz materiały do pobrania.
Nazwa:
SCENARIUSZ - POZNAJEMY WARZYWA I OWOCE. MATERIAŁY DODATKOWE DO LEKCJI.
Opis:
CEL: Uświadomienie dzieciom ich możliwości poznawczych (zmysły: wzroku, węchu, dotyku i smaku). Zapoznanie dzieci z wartościami odżywczymi warzyw i owoców. Uświadomienie dzieciom roli warzyw i owoców w codziennej diecie. Zachęcenie dzieci do codziennego jedzenia warzyw i owoców. Uczenie dzieci zasad koleżeńskiej współpracy potrzebnej do osiągania zakładanych celów. Do scenariusza dodano kartę pracy do lekcji oraz materiały do pobrania.
Nazwa:
KONKURSY
Opis:
Poza zajęciami lekcyjnymi zaplanowano konkursy związane tematycznie z omawianymi na lekcjach zagadnieniami. W materiale przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzenia konkursu. Zadania konkursowe wykonywane są przez grupy dzieci w ramach samodzielnej pracy poza szkołą. Rezultaty omawiane są podczas lekcji, a wyniki wspólnej pracy przesyłane przez nauczyciela w formie opisanej. W etapie zimowym przewidziane są 4 konkursy: Najciekawszy plakat z hasłem zachęcającym do zrezygnowania ze słodkich napojów na rzecz wody i ze słodyczy na rzecz owoców, warzyw, pestek i orzechów. Zdobywamy odznakę Super Kucharzyka za najlepszy rysunek zdrowych słodyczy. Strefa aktywności – najciekawsze propozycje zabaw w szkole. Przedstawienie "Na straganie".
Nazwa:
FORUM ZDROWIA DLA RODZICÓW - PRODUKTY NAJBARDZIEJ POLECANE ORAZ NIEPOŻĄDANE W DIECIE DZIECKA
Opis:
Forum Zdrowia to tematy, które powinny zostać przedstawione rodzicom na spotkaniu w czasie wywiadówki. Załączona jest ulotka omawiająca problem, powiązany z tematyką zagadnień poruszanych z dziećmi w czasie zajęć szkolnych. Wyjaśnienie, które produkty są najbardziej istotne w diecie dzieci, a których powinny unikać.
Nazwa:
WYTYCZNE DO RAPORTÓW
Opis:
Realizacja każdego działania zakończona jest raportem opisującym pracę Zespołu Konkursowego. Sędziowie oceniać będą realizację poszczególnych zadań konkursu w oparciu o przesłany raport. Kluczową sprawą jest rzetelne wypełnienie zadań, a nie objętość przysłanego do oceny raportu.
Nazwa:
PLAN REALIZACJI ZADAŃ KONKURSOWYCH
Opis:
Wyjaśnia krok po kroku, w jaki sposób szkoły mają uczestniczyć w konkursie. W skład etapu jesiennego wchodzą 3 bloki zadaniowe: 1. Zajęcia lekcyjne –2 godziny lekcyjne. 2. Konkursy – 3 rodzaje. 3. Forum Zdrowia dla Rodziców – dwa spotkania w czasie wywiadówek. Realizacja wszystkich zadań, potwierdzona raportami, jest podstawą ubiegania się o nagrody.
Nazwa:
SCENARIUSZ - PIRAMIDA ZDROWIA PIERWSZOKLASISTY. MATERIAŁY DODATKOWE DO LEKCJI
Opis:
CEL:Uczenie dzieci krytycznej oceny własnego sposobu odżywiania i zachowań. Kształtowanie umiejętności wyboru właściwych produktów do spożycia. Do scenariusza dodano kartę pracy do lekcji oraz materiały do pobrania.
Nazwa:
SCENARIUSZ - KAŻDY PIERWSZAK CHCE ZOSTAĆ SIŁACZKIEM. MATERIAŁY DODATKOWE DO LEKCJI
Opis:
CEL: Uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie. Zwiększanie sprawności fizycznej: rozwijanie skoczności, siły, szybkości i zręczności. Do scenariusza dodano kartę pracy do lekcji oraz materiały do pobrania.
Nazwa:
KONKURSY
Opis:
Poza zajęciami lekcyjnymi zaplanowano konkursy związane tematycznie z omawianymi na lekcjach zagadnieniami. W materiale przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzenia konkursu. Zadania konkursowe wykonywane są przez grupy dzieci w ramach samodzielnej pracy poza szkołą. Rezultaty omawiane są podczas lekcji, a wyniki wspólnej pracy przesyłane przez nauczyciela w formie opisanej. W etapie jesiennym przewidziane są 3 konkursy: Założenie i prowadzenie uprawy ziół w klasowym ogródku ziołowym. Zdobywamy odznakę Super Kucharzyka za najlepszy rysunek potrawy z dodatkiem ziół. Najciekawsza praca przedstawiająca Piramidę Zdrowia z hasłem promującym prawidłowe odżywianie i propagującym aktywny tryb życia.
Nazwa:
FORUM ZDROWIA DLA RODZICÓW - JAK POMÓC DZIECKU BYĆ ZDROWYM?
Opis:
Forum Zdrowia to zagadnienia, które powinny zostać przedstawione rodzicom na spotkaniu w czasie wywiadówki. Ulotki do przekazania rodzicom, omawiają problem powiązany wprost z tematami będącymi przedmiotem zajęć lekcyjnych dzieci. Wyjaśnienie dlaczego śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia i czym skutkuje brak porannej energii i składników odżywczych.
Nazwa:
FORUM ZDROWIA DLA RODZICÓW - AKTYWNOŚĆ RUCHOWA – WAŻNY ELEMENT ZDROWIA I ROZWOJU DZIECKA
Opis:
Forum Zdrowia to zagadnienia, które powinny zostać przedstawione rodzicom na spotkaniu w czasie wywiadówki. Ulotki do przekazania rodzicom, omawiają problem powiązany wprost z tematami będącymi przedmiotem zajęć lekcyjnych dzieci. Wyjaśnienie dlaczego aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem dla zdrowia każdego człowieka.
Nazwa:
WYTYCZNE DO RAPORTÓW
Opis:
Realizacja każdego działania zakończona jest raportem opisującym pracę Zespołu Konkursowego. Sędziowie oceniać będą realizację poszczególnych zadań konkursu w oparciu o przesłany raport. Kluczową sprawą jest rzetelne wypełnienie zadań, a nie objętość przysłanego do oceny raportu.

| | Ministerstwo Zdrowia | | | | |